Sztuczna Inteligencja bez doktoratu – czyli czym w praktyce jest sztuczna inteligencja dzisiaj. Kurs dla administracji i nie tylko

Opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznym znaczeniem sztucznej inteligencji dzisiaj i w przyszłości, w szczególności w odniesieniu do pracy w administracji i służbach publicznych.

Wymagania:

Kursant powinien być otwarty na nową wiedzę i umiejętności. Nie Jest wymagana specjalna wiedza techniczna czy znajomość matematyki wykraczająca ponad szkołę średnią.Kursant powinien dysponować komputerem, wyposażonym w mikrofon, głośniki (słuchawki) oraz kamerę, a także z dostępem do Internetu.

Termin: 14-15.12.2020

Forma: zdalna

Prowadzący: Jacek Rumiński

Czas trwania: 6 godzin lekcyjnych

Zapisy na kurs