Sztuczne sieci neuronowe – teoria i praktyka

Opis

Celem   kursu   jest   zapoznanie   uczestników   z   zastosowaniem,zasadą   działania   (podstawami   teoretycznymi)   i   właściwościami sztucznych sieci neuronowych, w tym tradycyjnych oraz głębokich sieci   splotowych   (ang.   Convolutional   Neural   Networks   –   CNN).Wykładane treści wzbogacone będą o praktyczne i interaktywne demonstracje.

Wymagania

Wiedza z zakresu podstawowej algebry liniowej (pojawią się równania zawierające wektory i macierze) oraz (opcjonalnie) mieć umiejętności związane z programowaniem w języku Python (w celu zrozumienia/powtórzenia przykładów w kodzie pokazywanych w ramach kursu).

Kursant powinien dysponować komputerem wyposażonym w mikrofon, głośniki (słuchawki) oraz kamerę, a także z dostępem do internetu

Termin: 23-26.11.2020

Forma: zdalna

Prowadzący:Karol Draszawka

Czas trwania: 12 godzin lekcyjnych

Zapisy na kurs
Szczegóły Kursu