Etyczna sztuczna inteligencja

Opis

Obszary zastosowania sztucznej inteligencji. • Wiarygodna sztuczna inteligencja: wiarygodność i możliwości wyjaśnienia sztucznej inteligencji. • Odpowiedzialność w uczeniu się nadzorowanym i nienadzorowanym. • Ramy prawne rozwoju etycznej sztucznej inteligencji: UE, USA i Chiny. • Modele i warunki rozwoju etyki sztucznej inteligencji w biznesie. • Przywództwo w dobie sztucznej inteligencji. Kierownik kursu jest między innymi redaktorem nowej monografii Society and Technologies (Taylor&Francis, 2020), w które porusza zagadnienia związane z wyzwaniami dotyczącymi etyki w odniesieniu do wdrażania sztucznej inteligencji.

Wymagania

Kursant powinien dysponować komputerem, wyposażonym w mikrofon, głośniki oraz kamerę, a także z dostępem do Internetu.

Terminy: 28.09.2020
Forma: Zdalna
Platformy: Zoom, Moodle
Prowadzący: Dr Magdalena Popowska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Czas trwania: 12 godzin