Budowa i trening sieci neuronowych. Środowisko Tensorflow + Keras

Opis

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z popularnym frameworkiem do budowania i uczenia modeli głębokich sieci neuronowych, jakim jest TensorFlow (w wersji 2.x), wraz z biblioteką Keras, obecnie wchodzącą w skład TF. Spodziewanym efektem warsztatów jest nabycie umiejętności pisania kodu (w Pythonie 3.6+ i TF 2.x) pozwalającego na budowanie własnych modeli głębokich (od podstaw oraz bazując na istniejącym modelu o popularnej, sprawdzonej architekturze), oraz efektywne ich trenowanie oraz testowanie.

Wymagania: Podstawowa znajomość języka programowania Python. Oprócz tego uczestnicy warsztatów muszą zarejestrować się na stronie https://infoshare.pl/ i pobrać darmowy bilet aby móc uczestniczyć w warsztatach

Terminy: 29.09.2020
Forma: Zdalna
Platformy: Pokój webinarowy dih4.ai podczas Infoshare 2020
Prowadzący: Karol Draszawka (Katedra Architektury Systemów Komputerowych, WETI, Politechnika Gdańska)
Czas trwania: 6 godzin

Maksymalna ilość miejsc: 20

Po ukończeniu kursu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat.

Link do opisu szkolenia w formacie pdf.