Business Intelligence: czy w pełni wykorzystujesz dane w swojej firmie?

Żyjemy w czasach, którymi rządzą dane. Według Deloitte firmy, których prezesi i właściciele podejmują decyzje oparte na danych, mają o 77% większe szanse na osiągnięcie celów biznesowych, w porównaniu z firmami, które bazują na innych przesłankach[1]. O 59% rośnie też szansa, że prowadzone analizy dostarczą informacji, które okażą się przydatne w prowadzeniu działalności. Widać zatem, że prawidłowe korzystanie z danych, przekłada się na realne korzyści biznesowe i finansowe. I tutaj do gry wchodzi Business Intelligence.

W 2020 roku ludzie produkowali 2.5 kwintyliona bajtów (jedynka z 30 zerami) danych każdego dnia[2]. Czym innym jednak jest sam fakt tworzenia danych, a czym innym ich celowa analiza i czerpanie z nich korzyści. Każde przedsiębiorstwo, szczególnie te działające przynajmniej częściowo online, generuje i przetwarza tysiące megabajtów danych. Te dane mają różny charakter i pochodzenie. Mogą to być informacje dotyczące:

  • Klientów i ich zakupów
  • Aktywności w social mediach
  • Skuteczności kampanii reklamowych i działań klientów na stronie internetowej
  • Zapisów rozmów przeprowadzanych przez call center czy dział obsługi klienta
  • Sprzedaży, księgowości, podatków, przelewów

Ale w grę wchodzą przecież dane pochodzące nie tylko bezpośrednio z Twojej firmy, lecz także z całego rynku. Dostępnych jest przecież cała masa raportów branżowych, statystyk, zestawień, prognoz, badań rynkowych. Takie materiały często są darmowe! Wszystkie te informacje mogą być pomocne przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji biznesowych. I właśnie do tego celu służy BI, czyli Business Intelligence.

Czym jest Business Intelligence?

Możemy powiedzieć, że BI łączy ze sobą i analizuje duże zbiory danych (zwane częściej big data), które przetwarza Twoja firma.

W rezultacie narzędzia BI pomagają przekształcać dane w użyteczną wiedzę, którą możesz wykorzystać do rozwoju biznesu.

Tak naprawdę, Business Intelligence to ogólne określenie, które zawiera w sobie wszystkie strategie, narzędzia i technologie używane przez organizacje na całym świecie do analizy danych, które mają znaczenie z punktu widzenia rozwoju biznesu.

NARZĘDZIA BI

Firmy najczęściej korzystają z różnego rodzaju aplikacji i narzędzi BI, które ułatwiają analizę big data i wyciąganie kluczowych wniosków. Takie narzędzia (np. Microsoft Power BI, Tableau, Oracle BI, SAP Business Intelligence i wiele innych) jednak wymagają dostosowania do potrzeb Twojej firmy. Taka aplikacja musi być odpowiednio skonfigurowana, aby mogła pobierać dane z właściwych źródeł i prawidłowo te dane analizować. Najczęściej firmy korzystające z BI decydują się na współpracę z zewnętrznym partnerem, takim jak Digital Innovation Hub DIH4.ai, który dysponuje niezbędną wiedzą i kompetencjami w zakresie Business Intelligence. Tego rodzaju firmy, oprócz konfiguracji i obsługi aplikacji BI, doradzają też w zakresie zarządzania danymi i optymalizowania procesów z nimi związanych.

Jednak narzędzie to jedno, ważna jest też odpowiednia wizualizacja analizowanych danych. Dlaczego?

WIZUALIZACJA DANYCH

Aplikacje BI mają na ogół panele i moduły wizualizujące analizowane dane. Taki sposób prezentacji informacji pozwala łatwo wyciągać wnioski i podejmować na ich podstawie trafne decyzje. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta – większość z nas jest wzrokowcami. Łatwiej jest patrzeć na przejrzyście zaprojektowany wykres niż na ścianę cyfr, prawda? Dlatego właśnie wizualizacja danych odgrywa kluczową rolę w Business Intelligence.

Jednym z narzędzi, które wykorzystują wizualizację danych, jest Google Analytics. To udostępnione przez Google rozwiązanie, pozwala prowadzić dokładną analizę działań marketingowych online i ruchu na Twojej stronie. Wszystkie kluczowe informacje są zaprezentowane w czytelny sposób, z pomocą różnego rodzaju wykresów i grafik:

Źródło grafiki: https://www.inmarketingwetrust.com.au/google-analytics-custom-reports-dashboards/

W ten sposób możesz szybko pozyskać interesujące Cię informacje i je właściwie zinterpretować. Na tym opiera się cała idea wizualizacji danych.

Do czego firmy wykorzystują BI?

Business Intelligence ma trzy główne zastosowania, praktycznie niezależnie od profilu Twojej działalności:

  • Analizowanie big data: jak już wspomnieliśmy, najważniejszym celem jest przekształcanie danych w użyteczną z punktu widzenia biznesu wiedzę. Charakterystyka big data sprawia, że analiza tych wszystkich pokładów informacji bez wsparcia narzędzi BI/data science jest praktycznie niemożliwa.
  • Pogłębione raporty: takie raporty, generowane przez aplikacje BI, dają Ci bardzo dokładny wgląd w sytuację Twojej firmy. Klienci często wykorzystują takie analizy do wskazania najlepiej i najgorzej działających obszarów, aby móc wprowadzić działania naprawcze i optymalizacyjne.
  • Ulepszony proces decyzyjny: na podstawie danych historycznych, firmy mogą w pewnym sensie przewidywać przyszłość, to znaczy oceniać jakie skutki może wywołać określona decyzja biznesowa, bez konieczności podejmowania jej. Dzięki temu łatwiej jest planować przyszłość przedsiębiorstwa i oceniać konsekwencje poszczególnych kroków.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że charakterystyka narzędzi BI pozwala na integrowanie i jednoczesne analizowanie danych pochodzących z różnych źródeł. Dzięki temu informacja zwrotna, którą uzyskujesz, jest holistyczna i uwzględnia wszystkie interesujące Cię czynniki.

Czas wdrożyć Business Intelligence w Twojej firmie!

Wdrożenie Business Intelligence w firmie to niewątpliwie jeden z najważniejszych kamieni milowych dla firmy, która chce efektywnie konkurować na rynku w czasach przemysłu 4.0. Już niedługo organizacje, które nie przykładają wagi do analizowania danych, zostaną po prostu prześcignięte przez bardziej świadomych konkurentów.

Jeśli w trakcie lektury tego artykułu stwierdziłeś, że BI to coś dla Ciebie – to już duży sukces! Właśnie prześcignąłeś 42% polskich firm, które nadal nie mają wizji lub nawet ambicji wdrożenia inteligentnych rozwiązań.

Nie oznacza to niestety, że możesz zacząć od razu. Na drodze stoją trzy częste wyzwania. Oto one:

PRZYGOTOWANIE DANYCH

Na początku tego artykułu powiedzieliśmy, że BI opiera się przede wszystkim na danych. Nie chodzi jednak o dowolne dane. Dzisiaj firmy przechowują informacje w bardzo wielu miejscach i formatach zapisu. W efekcie łączenie tych różnych formatów w jednym miejscu jest często nieefektywne, żeby nie napisać, że niemożliwe. Dlatego w pierwszej kolejności należy uporządkować i ustrukturyzować dane. Zajmują się tym specjaliści BI i badacze danych (data scientists).

BRAK KOMPETENCJI

W 2018 roku Forbes podzielił się danymi, z których wynikało, że mniej niż 15% przebadanych firm miało w swoich strukturach stanowisko zarządcze ds. danych (Chief Data Officer)[3]. Można się domyślać, że dzisiaj sytuacja wygląda nieco lepiej, ale wciąż jest dużo do zrobienia. Prawdopodobnie Twoja firma również nie posiada niezbędnej wiedzy i zasobów, żeby samodzielnie wdrożyć BI. Ale to nie problem, zaraz do tego przejdziemy.

WYSOKIE KOSZTY POCZĄTKOWE

Trzeba powiedzieć otwarcie – wdrożenie BI, szczególnie na początku, wiąże się ze znaczną inwestycją. Sprawa jest prostsza, gdy możliwe jest skorzystanie z gotowego rozwiązania. Czasami jednak nie jest to możliwe i konieczna jest bardziej pogłębiona konfiguracja lub wręcz stworzenie nowego rozwiązania od zera. Dobra wiadomość jednak jest taka, że później te koszty są znacznie niższe, ponieważ raz stworzone rozwiązanie może działać przez lata.

ODPOWIEDŹ: OUTSOURCING

Obecnie mało która firma decyduje się na samodzielne wprowadzenie Business Intelligence. Większość korzysta z zewnętrznych firm i doradców, którzy posiadają wiedzę i kompetencje pozwalające przeprowadzić taki projekt szybko i skutecznie.

Jeśli szukasz takiej pomocy – zapraszamy do DIH4.ai! Mamy w swojej strukturze rozwiniętą sieć ponad 20 firm o kompetencjach z różnych obszarów przemysłu 4.0, także Business Intelligence. Przeprowadzimy dla Ciebie kompleksowe wdrożenie BI, od wyboru najlepszego rozwiązania, przez uporządkowanie danych i konfigurację, aż po stałą obsługę i doradztwo. Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej – zapraszamy do kontaktu. Już dzisiaj dowiedz się, jak BI może ulepszyć Twoją pracę.

[1] https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/analytics/insight-driven-organization.html

[2] https://techjury.net/blog/how-much-data-is-created-every-day/#gref

[3] https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/06/08/the-state-of-business-intelligence-2018/?sh=2517c7978289