Czwarta rewolucja
przemysłowa

Nie od dziś wiadomo, że tym, co napędza gospodarkę 4.0 (czyli tzw. czwartą rewolucję przemysłową), jest zrobotyzowana Automatyzacja Procesów oraz Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence – AI). Połączenie to przynosi wiele zalet, takich jak m.in. większa efektywność, oszczędności, sprawniejsze niwelowanie usterek lub możliwość całkowitego unikania przestojów w produkcji. Korzyści te zostały dawno zauważone przez Unię Europejską, która od kilku lat mocno realizuje Jednolitą Agendę Cyfrową, czyli tzw. “ucyfrowienie europejskiej gospodarki”. Jednym z najważniejszych filarów tej działalności było utworzenie centrów innowacji cyfrowych (digital innovation hubs, DIH), które umożliwiają każdemu sektorowi przemysłu w Europie dostęp do najnowszych cyfrowych technologii.

Digital Innovation Hub

Hub Innowacji Cyfrowych, dih4.ai, współtworzony jest przez konsorcjum Voicelab.ai i Politechniki Gdańskiej przy współpracy z prawie 20 partnerami. DIH4.AI jest jednym z liderów Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs) w Polsce, wyłonionych w październiku 2019 roku przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. VoiceLab.AI specjalizuje się w dostarczaniu innowacji z dziedziny sztucznej inteligencji w obszarze technologii głosowych i przetwarzania sygnałów. Posiada światowej klasy autorskie rozwiązania przeznaczonych m.in. dla sektora bankowego, finansowego, telekomunikacyjnego, medycznego oraz publicznego. Firma posiada olbrzymie doświadczenie w zadaniach związanych z transformacją cyfrową w krajowych warunkach rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii.

Politechnika Gdańska to z kolei doświadczony uniwersytet techniczny i jedna z najlepszych uczelni badawczych w Polsce. Z sukcesem realizuje inicjatywy związane z rozwojem badań naukowych , a także podejmuje działania integracji pomorskiego środowiska w zakresie tematyki AI, prowadząc intensywną działalność szkoleniową i networkingową. DIH4.AI wspierany jest przez sieć niezwykle doświadczonych partnerów. Wśród nich warto wspomnieć o:

Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Robotyków SKALP, Quantum CX, NVIDIA Poland, Navalgo, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Interizon, IndoorNavi, Habana, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Koło Naukowe Gradient, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, BrainScan, BLIRT, Agencja Rozwoju Pomorza, Ambient System oraz AI Factory.

Realne wsparcie biznesu

Naszym podstawowym celem jako DIH4.AI jest wspieranie firm podczas wytwarzania i komercjalizacji innowacyjnych projektów z zakresu nowoczesnych technologii poprzez dostęp do naszej wiedzy, doświadczeń, technologii i dobrych praktyk. Działając wspólnie jako Hub Innowacji Cyfrowych, będziemy prowadzić działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe – w szczególności z zakresu AI, ale także robotyki, Internet Rzeczy (IoT) czy cyberbezpieczeństwa. Aby zapewnić małym i dużym przedsiębiorcom, organizacjom otoczenia biznesu oraz przedstawicielom administracji publicznej wsparcie w procesie cyfrowej transformacji, oferujemy tzw. „fabrykę uczącą” (learning factory), dzięki której można nabywać kompetencje niezbędne do transferu technologii z nauki do przemysłu. Dzięki temu przedsięwzięciu, nasi klienci mogą uczestniczyć w demonstracjach, usługach, testach oraz implementacjach na zasadzie PoC (Proof Of Concept), a także w realizacji eksperymentów ze wsparciem naszego doświadczonego personelu.

Sieć innowacji

DIH4.AI jest miejscem, w którym można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z nowoczesnymi technologiami. Dzięki temu, że od lat prowadzimy szereg inicjatyw dotyczących zastosowań nowoczesnych technologii oraz aktywnie współdziałamy w tworzeniu strategii AI w Polsce, możemy przyciągać doświadczonych partnerów, którzy chętnie podzielą się swoją ekspertyzą w obszarach takich jak szeroko rozumiane uczenie maszynowe, big data, robotyka i HPC. Na kompetencje naszego ośrodka składają się zarówno bezpośrednio współpracujący z nami eksperci, jak i ogólnopolska sieć Hubów Innowacji Cyfrowych. Wierzymy, że z takim wsparciem oraz zapleczem będziemy skutecznie transferować cenną wiedzę, ułatwiając naszym klientom nawiązywanie kontaktów, budowanie konsorcjów, pozyskiwanie wsparcia czy realizację wspólnych projektów. A stąd już prosta droga do tworzenia innowacyjnych usług i produktów.