Proszę czekać...

Doradzamy biznesowi,
jak odnieść sukces
w świecie Przemysłu 4.0

Jednym z głównych obszarów działalności Digital Innovation Hub dih4.ai jest wsparcie przedsiębiorstw w procesie cyfrowej transformacji i wdrażaniu sztucznej inteligencji. Dzięki rozległej wiedzy oraz doświadczeniu naszych ekspertów, jesteśmy w stanie pomóc w zlokalizowaniu kluczowych fragmentów działalności firmy.

Co Ci oferujemy?

Wprowadzenie nowoczesnych technologii pociągnie za sobą realne korzyści. Znajdujemy rozwiązania, które usprawnią, skrócą i całkowicie unowocześnią działanie przedsiębiorstwa.

Co zyskasz dzięki doradztwu?

01

Profesjonalne wsparcie w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie

02

Analizę opłacalności wdrożenia sztucznej inteligencji w firmie

03

Analizę dojrzałości technicznej w firmie – metodologią ADMA

04

Strategię rozwoju produktu opartą na sztucznej inteligencji

05

Informacje o potencjalnych źródłach finansowania

06

Całkowite finansowanie dla start-upów i MŚP 
z pomocy deminimis; dla dużych firm indywidualna wycena i częściowe finansowanie

Nasi eksperci

Nad Twoją firmą opiekę roztacza grono doświadczonych ekspertów, gotowych pokierować Cię na szerokie wody Przemysłu 4.0

Proces transformacji

Proces cyfrowej transformacji zaczyna się od ustalenia zaawansowania technologicznego, wybór właściwych obszarów działalności firmy oraz przygotowanie strategii wdrożenia rozwiązań

ETAP 01

Uświadamianie

CEL

Pokazać potencjał wdrożeń sztucznejinteligencji i robotyki w realnym biznesie

NARZĘDZIA

Konferencje, wydarzenia, dniotwarte, ankieta ewaluacyjna

ETAP 02

Kierunkowanie

CEL

Zbudować w firmie zrozumienie, gdzie wdrożenie przyniesie największą wartość

NARZĘDZIA

Demonstracje, szkolenia, benchmarki, warsztaty z decydentami

ETAP 03

Planowanie

CEL

Wypracować ramy konkretnego wdrożenia: ROI, technologia, zasoby, finansowanie

NARZĘDZIA

Warsztaty strategiczne, szkolenia specjalistyczne

ETAP 04

Testowanie

CEL

Stworzyć proof of concept, „fail fast – fail cheap”, pokazać wartość

NARZĘDZIA

Instalacje testowe, udostępnianie mocy obliczeniowej

ETAP 05

Wdrożenie

CEL

Zrealizować pełne wdrożenie, uzyskać wartość biznesową

NARZĘDZIA

Projekty wdrożeniowe